Disclaimer

My Pregnancy Wish (Kamer van Koophandel, Amsterdam: 63404753), verleent u hierbij toegang tot de website en webshop en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. My Pregnancy Wish behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van My Pregnancy Wish.

Beperkte aansprakelijkheid My Pregnancy Wish spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van My Pregnancy Wish. In het bijzonder zijn alle prijzen op de webshop onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo en teksten) liggen bij My Pregnancy Wish. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van My Pregnancy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig: Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

0